Ramon Folch

Ramon Folch

Ramon Folch (Barcelona, 1946). Doctor en Biologia i socioecòleg, expert en gestió territorial, urbanística i energètica des d’una perspectiva sostenibilista que ell mateix ha contribuït a definir. Presideix l’estudi professional ERF (Estudi Ramon Folch & Associats S.L.), fundat l’any 1994. Pertany al Capítol Espanyol del Club de Roma i és membre numerari d’Ecologia Vegetal de l’Institut d’Estudis Catalans. És autor de nombrosos articles, d’una quarantena de llibres (traduïts a distintes llengües) i de diverses exposicions i productes audiovisuals. Ha participat en projectes de recerca i de cooperació desenvolupats a Europa, Àfrica i Amèrica. Ha estat professor de la Universitat de Barcelona i de la Cátedra UNESCO/FLACAM de Desarrollo Sustentable (La Plata), cap dels serveis ambientals de la Generalitat de Catalunya i consultor ambiental de la UNESCO (París). Entre 2004 i 2008 presidí el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Títols

No hi ha productes que concordin amb la selecció.