Editorial Barcino

Autor

 1. Borja de Riquer
 2. Andreu Domingo i Valls
 3. Francisco Longo
 4. Francesc Torralba Roselló
 5. Joan B. Culla i Clarà
 6. Isabel de Villena
 7. Adrià Albareda
 8. Joan Roís de Corella
 9. Jordi Puig i Roca
 10. Joaquim Albareda
 11. Diversos
 12. David Murillo Bonvehí
 13. Josep M. Lozano
 14. Xavier Arbós Marín
 15. Bienve Moya
 16. Julià Guillamon
 17. Josep M. Domingo
 18. Tomàs Aguiló i Forteza
 19. Joaquim Aierdi
 20. Laura Albareda
 21. Pere Albert
 22. Albertano da Brescia
 23. Lluís Alcanyís
 24. Joan Alcover
 25. Dant Alighieri
 26. Joan Amades
 27. Rafael d' Amat i de Cortada, Baró de Maldà
 28. Anònim
 29. Arnau de Lieja
 30. Enric Arpajou
 31. Eduard Artells
 32. Pere Artís
 33. Joan Bada
 34. Manuel Balasch
 35. Josep Maria Batista i Roca
 36. Antonio Beccadelli el Panormita
 37. Bernat Boades
 38. Joan Boccaccio
 39. Oriol de Bolós
 40. M. Loreto Busquets
 41. Antoni Canals
 42. Natàlia Cantó
 43. Maria Capdevila
 44. Pere Miquel Carbonell
 45. Osvald Cardona
 46. Josep Carner
 47. Albert Carreras
 48. Josep Maria de Casacuberta
 49. Àngel Castiñeira
 50. Francesc Català
 51. Domenico Cavalca
 52. Jordi Pere Cerdà
 53. Miquel Coll i Alentorn
 54. Jordi Collet
 55. Conrad Vilanou
 56. Joan Coromines
 57. Antoni Coronzu
 58. Miquel Costa i Llobera
 59. Cristòfol Despuig
 60. Francisco De la Torre
 61. Jordi de Sant Jordi
 62. Alba Dedeu
 63. Maties Delcor
 64. Josep Delòs
 65. Bernat Desclot
 66. Rodrigo Dies
 67. Diversos autors
 68. Carles Duarte
 69. Carola Duran i Tort
 70. Francesc Eiximenis
 71. Javier Elzo
 72. Pompeu Fabra
 73. Andreu Febrer
 74. Marta Fernàndez
 75. Miquel Ferrando de la Càrcel
 76. Francesc Ferrer
 77. sant Vicent Ferrer
 78. Esperança Figueras
 79. Ramon Folch
 80. Marià Foyé
 81. Martí Joan de Galba
 82. Alexandre Galí
 83. Joan de Gal·les
 84. Martí Garcia
 85. Pacià Garriga
 86. Gumersind Gomila
 87. Jep Gouzy
 88. Gregorio Luri Medrano
 89. Maria Grossmann
 90. Guillem Turró
 91. Rosalia Guilleumas
 92. Josep Iglésies
 93. Maria Carme Illa
 94. Albert Jané
 95. Jaume I
 96. Joan de Montpalau
 97. Anna Jolonch i Anglada
 98. Josep Lluís Micó Sanz
 99. Josep Junyent i Rafart
 100. Immanuel Kant
 101. Brunetto Latini
 102. Roser Latorre i Gaia
 103. Rossend LLatas
 104. Jordi Llavina
 105. Joan LLuís
 106. Ramon Llull
 107. Romeu Llull
 108. Josep Maria López-Picó
 109. Felip de Malla
 110. Joan Maluquer i Rosés
 111. Joaquim Maluquer
 112. Girolamo Manfredi
 113. Francesc Manunta
 114. Ausiàs March
 115. Jaume March
 116. Pere March
 117. Lluís Marquet
 118. Marta Pessarrodona
 119. Carme Martí
 120. Joanot Martorell
 121. Jeroni Marvà
 122. Jordi Mas
 123. Pau Mas
 124. Francesc Maspons i Anglasell
 125. Josep Massot
 126. Teodor Mellén
 127. Bernat Metge
 128. Lluís Millet Loras
 129. Bernat Miquel
 130. Molière
 131. Francesc de Borja Moll
 132. Francesc Moner
 133. Bernat Montsià
 134. Salvador Moragas
 135. Ramon Muntaner
 136. David Murillo Bonvehí
 137. Antoni Noguera
 138. Gilbert Noury
 139. Carlos Obeso
 140. Bernat Oliver
 141. Dolors Oller
 142. Daniel Ortiz
 143. Ferran Palau-Martí
 144. Joan-Pere Parayre
 145. Miquel Parets
 146. Pau Puig
 147. Pere III
 148. Josep Pereña
 149. Josep Piera
 150. Llorenç Planes
 151. Rosalina Poch
 152. Marco Polo
 153. Josep Sebastià Pons
 154. Enric Prat de la Riba
 155. Gilabert de Próixita
 156. Jordi Pujol
 157. Artur Quintana
 158. Joaquim Ral Banús
 159. Joan Requesens Piqué
 160. Lluís de Requesens
 161. Carles Riba
 162. Maria Carme Ribé i Ferré
 163. Roger Vilà Padró
 164. Tomàs Roig i Llop
 165. Jaume Roig
 166. Josep Romeu i Figueras
 167. Vicenç Rosselló Verger
 168. Andreu Rossinyol
 169. Antoni Rovira i Virgili
 170. Joaquim Roy
 171. Aurèlia Sabanés de Balaguer
 172. Ferran Sáez Mateu
 173. Lluís Sáez
 174. Lluís Sàez
 175. sant Gregori
 176. Joan Santanach
 177. Luci Anneu Sèneca
 178. Pere Serafí
 179. Alfons Serra-Baldó
 180. Maurici Serrahima
 181. Carles Soldevila
 182. Ferran Soldevila
 183. Francesc Sunyer
 184. Eliane Thibaut-Comelade
 185. Joan Tocabens
 186. Joan Torrent i Fàbregas
 187. Pere Torres
 188. Pere Torroella
 189. Joan Triadú
 190. Gabriel Turell
 191. Anselm Turmeda
 192. Jacint Verdaguer
 193. Pere Verdaguer
 194. Josep Vigo
 195. Pau Vila
 196. Lluís de Vila-rasa
 197. Arnau de Vilanova
 198. Ramon Villarrúbia