Els Nostres Clàssics

Els Nostres Clàssics

La col·lecció Els Nostres Clàssics acull edicions crítiques de textos catalans antics, des dels orígens fins cap al 1800.

Tot sobre Els Nostres Clàssics

La col·lecció Els Nostres Clàssics acull edicions crítiques de textos catalans antics, des dels orígens fins cap al 1800. Iniciada l’any 1924, actualment està formada per dues sèries: Autors Medievals i Autors Moderns. La primera, composta per més de cent setanta volums, inclou obres de la literatura en català produïda durant l’edat mitjana; la segona, obres corresponents a l’època moderna. Les edicions són obra de filòlegs i especialistes de reconegut prestigi. A la sèrie Autors Medievals, hi trobareu textos de Bernat Metge, Ramon Llull, Joanot Martorell, Ramon Muntaner, Anselm Turmeda, Jaume Roig, Francesc Eiximenis, sant Vicent Ferrer, Antoni Canals, Arnau de Vilanova, Bernat Desclot, Gabriel Turell, Andreu Febrer, Ausiàs March, Gilabert de Pròixida, Francesc Moner, Felip de Malla, Francesc Ferrer, Pere March, Jaume March, Romeu Llull, el rei Jaume I, Pere Miquel Carbonell, Pere Serafí, Jordi de Sant Jordi, Lluís Alcanyís, etc. I, entre altres, obres com les Homilies d’Organyà, el Curial e Güelfa, el Llibre de Sent Soví i altres textos culinaris, el Consolat de mar, els Usatges de Barcelona, els Furs de València, epístoles privades, textos teatrals, tractats de cavalleria, novel·les exemplars, lletres de batalla, cançons nadalenques, bestiaris, o bé traduccions. En aquest darrer àmbit, cal esmentar les versions catalanes medievals de la Divina comèdia de Dante en versió d’Andreu Febrer, textos de Boccaccio, Joan de Gal·les, Gregori Magne, Marco Polo, Albertano da Brescia, Domenico Cavalca, Brunetto Latini, Antonio Beccadelli el Panormita, Sèneca o Girolamo Manfredi. A la sèrie Autors Moderns, hi ha textos del Baró de Maldà, dels cronistes Joaquim Aierdi i Miquel Parets, Pau Puig, textos teatrals, o altres cròniques.

Des d’aquí podeu baixar-vos els criteris per a la publicació de textos crítics a la col·lecció Els Nostres Clàssics , com també el protocol de recepció, acceptació i publicació dels volums de la col·lecció .