Nota legal

 

Titularitat del web

 

L’Editorial Barcino, segell editorial de la Fundació Lluís Carulla, amb seu al carrer Acàcies núm. 15 de Barcelona, és el titular del web editorialbarcino.cat i el posa a disposició dels usuaris a fi de donar notícia dels llibres que publica i possibilitar-ne la compra, així com difondre el seu fons bibliogràfic i la literatura medieval catalana en general.

 

 

Propietat intel•lectual dels textos i imatges

 

 

  • D’aquest lloc web: Editorial Barcino, Barcelona 2010
  • De les fotografies: Editorial Barcino i els seus autors
  • Dels textos: Editorial Barcino i els seus autors

Tot el material (textos, imatges, interactius i material audiovisual) que forma part d’aquest lloc web és propietat de l’Editorial Barcino, i pot estar protegit, a més, per drets d’autor o de reproducció per part d’altres propietaris de copyright.

 

La reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa de l’Editorial Barcino, queda específicament prohibida.

 

 

Política de Protecció de dades de caràcter personal

 

 

L’Editorial Barcino sol•licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

L’Editorial Barcino garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

 

Per l'exercici dels drets d'accés, rectificació o cancel•lació, previstos a la Llei 15/99, LOPD, l’interessat pot adreçar-se a: