Traduccions

Traduccions

En els darrers temps l’Editorial Barcino ha signat acords de col•laboració amb editorials ben establertes als territoris propis per publicar i difondre l’obra dels clàssics catalans en altres llengües. De moment, el projecte inclou l’anglès, el castellà, l’alemany i l’italià.

Títols

No hi ha productes que concordin amb la selecció.

Traduccions De L’Editorial barcino

Traduccions a l'alemany

Traduccions a l'alemany

Traduccions a l'alemany de texts medievals catalans.
Traduccions a l'anglès

Traduccions a l'anglès

Traduccions a l'anglès modern de texts medievals catalans.
Traduccions a l'espanyol

Traduccions a l'espanyol

S’han publicat textos catalans antics en castellà en coedició amb DVD Ediciones.

Pàgina: 1 de 1