Editorial Barcino

Traduccions

Traduccions

En els darrers temps l’Editorial Barcino ha signat acords de col•laboració amb editorials ben establertes als territoris propis per publicar i difondre l’obra dels clàssics catalans en altres llengües. De moment, el projecte inclou l’anglès, el castellà, l’alemany i l’italià.

Tot sobre Traduccions

En els darrers temps l’Editorial Barcino ha signat acords de col•laboració amb editorials ben establertes als territoris propis per publicar i difondre l’obra dels clàssics catalans en altres llengües. De moment, el projecte inclou l’anglès, el castellà, l’alemany i l’italià.

Així, en col•laboració amb Tamesis Books, filial de Boydell & Brewer, s’han publicat llibres com L’expedició dels catalans a Orient de Ramon Muntaner, una antologia d’Ausiàs March i una altra de Francesc Eiximenis, el Llibre de Sent Soví o la Vida de mestre Ramon, biografia que el mateix Ramon Llull va dictar al final de la seva vida. Són en preparació el Llibre de Fortuna i Prudència de Bernat Metge, el Viatge al Purgatori de Sant Patrici de Ramon de Perellós, una antologia de la Vita Christi d’Isabel de Villena o el Canigó de Jacint Verdaguer.

Pel que fa a textos catalans antics en castellà, s’han publicat en coedició amb DVD Ediciones el Llibre d’amic e amat de Ramon Llull, Lo somni de Bernat Metge, el Llibre de Sent Soví o les Poesies de Jordi de Sant Jordi. També és a punt d’aparèixer la novel•la cavalleresca Curial e Güelfa, d’autor anònim, i es troba en preparació el Jacob Xalabín, narració breu d’estructura romànica, però de contingut oriental. José María Micó és el coordinador d’aquestes traduccions.

En el marc de la Fira de Frankfurt de 2007 es va firmar un conveni de col•laboració amb Lit Verlag, per a la publicació de traduccions alemanyes de clàssics medievals catalans. Fruit d’aquest acord va néixer la col•lecció Katalanische Literatur des Mittelalters (Literatura Catalana de l’Edat Mitjana), en la qual ja han aparegut obres com el Curial e Güelfa, una antologia d’Ausiàs March, la Disputa de l’ase d’Anselm Turmeda o la Doctrina pueril de Ramon Llull. Són en preparació Lo somni de Bernat Metge, la poesia de Jordi de Sant Jordi o una antologia del Llibre dels fets de Jaume I. Alexander Fidora és el coordinador d’aquesta col•lecció. També s’ha establert una col•laboració editorial amb Edizioni dell’Orso per a la publicació de clàssics catalans en italià. Fruit d’aquest acord, s’estan preparant les traduccions del Llibre del rei en Pere de Bernat Desclot i del Curial e Güelfa. Stefano M. Cingolani és el coordinador d’aquestes traduccions.

Traduccions De L’Editorial barcino

Traduccions a l'alemany

Traduccions a l'alemany

Traduccions a l'alemany de texts medievals catalans.
Traduccions a l'anglès

Traduccions a l'anglès

Traduccions a l'anglès modern de texts medievals catalans.
Traduccions a l'espanyol

Traduccions a l'espanyol

S’han publicat textos catalans antics en castellà en coedició amb DVD Ediciones.

Pàgina: 1 de 1