Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Palma, 1913, El Brull, 1938.
De família modesta, va estudiar el batxillerat a Palma, on fou deixeble de Gabriel Alomar. Va publicar nombrosos articles de caràcter cultural a la seva joventut.
Va estudiar Filosofia i Lletres a Barcelona. Va ser deixeble de Carles Riba i de Joan Coromines i condeixeble de Salvador Espriu, a qui va dedicar Imitació del foc i amb qui va mantenir una estreta relació que Sebastià Alzamora va recrear a la novel·la Dos amics de vint anys. Visqué a la Residència d’Estudiants de Catalunya, on organitzà la biblioteca i dirigí les edicions de poesia.
El seus dos primers llibres (Nou poemes, 1933 i Quadern de sonets, 1934) ja ens el mos-tren com un autor dotat per a la millor poesia, però és amb Imitació del foc, publicat pòstumament l’any 1938, a cura del mateix Salvador Espriu, assoleix un cim inigualable en la poesia catalana moderna.

Llibres com a autor