Francesc Eiximenis

El franciscà Francesc Eiximenis (Girona, cap a 1330 – Perpinyà, 1409) és el principal pensador polític de la literatura catalana medieval. Abans d’obtenir el títol de mestre en teologia a Tolosa de Llenguadoc havia estudiat a les universitats de París i d’Oxford, i probablement també havia visitat els estudis de Florència, Roma, Colònia i d’altres. Al servei del rei Pere el Cerimoniós va concebre el projecte d’una vasta enciclopèdia, el Crestià, i va escriure algunes de les obres de pensament més difoses de l’Europa medieval, com el Llibre dels àngels o el Llibre de les dones.

Llibres com a autor