Joanot Martorell

La família Martorell, procedent de Catalunya, es documenta des de 1240 amb possessions a Gandia, on va néixer el nostre autor el 1410 o el 1411 a Gandia.  Era el tercer fill de Francesc Martorell i Damiata Abelló. L’havien precedit el primogènit Galceran i Aldonça; després naixerien Jaume, Jofre, Damiata, Isabel i Lluís. De Joanot Martorell, que era cunyat d’Ausiàs March, es coneixen força elements biogràfics que ens el mostren com un cavaller vigorós de vida agitada.

Feu llargues estades a Anglaterra, Portugal i Itàlia, a conseqüència de diverses lluites cavalleresques a les quals era aficionat. A banda del Tirant, és també autor del Guillem de Varoic i de nombroses lletres de batalla. Martí de Riquer li atribuí, també, un fragment anomenat Flor de cavalleria.

 

Llibres com a autor