Jafudà Bonsenyor

Nadiu de Barcelona, Jafudà Bonsenyor va viure a la segona meitat
del segle XIII i les primeres desenes del XIV. Pertanyia a una distingida
família jueva de metges i intèrprets de l’àrab que van estar al servei
de Jaume I i de Pere II el Gran.
Ell mateix també va ser traductor, secretari i metge reial amb una
vinculació molt estreta amb la cort. Entre les seves obres, destaca
la traducció l’obra de cirurgia del metge andalusí Abú al-Kàssim al-
Zahrawi, avui perduda, i El llibre de paraules i dites de savis i filòsofs, que
va gaudir d’una gran acceptació al seu moment. Aquesta segona obra
revela una personalitat de l’autor més aviat escèptica i amb una tendència pràctica i desconfiada davant la vida. Va morir vers el 1331.
La saviesa dels antics recollida per un jueu
català del segle XIII.

Books as author