Ambient, territori i paisatge

Price: 12 €
Amics dels clàssics: 11,40 €
Quantity:

Language: català

Edition Number:

ISBN: 978-84-7226-817-3

Format: 15 x 23

Price: 12 €
Friends of the classics: 11,40 €
Quantity:

Synopsis

Els autors han encarat el repte d’escriure sobre un tema tan aparentment eteri i subtil com els valors, però no en abstracte, sinó referits a un altre tema complex, que és tan material, omnipresent i vast com el territori i la seva expressió perceptible, el paisatge. El viatge entre els dos extrems, l’espiritual i el material, el cobreixen eficaçment i àgilment, però no pas amb celeritat, sinó amb intensitat, sense deixar res per verd, valgui la dita també per la connotació ecològica, que tanta importància té en el llibre –o, per ser més exactes, socioecològica, que és el terme que Ramon Folch adopta com a definidor de la seva principal ocupació professional, i que té l’avantatge, entre d’altres de més científics, de connectar netament amb el de la geògrafa Josepa Bru. El resultat de la seva col·laboració, des d’instàncies alhora diferents i properes, és un llibre en què es trenen de forma sòlida perspectives múltiples, en un exercici excepcional –per bo i per infreqüent– de transversalitat intel·lectual. El resultat, en compartir un mateix projecte, no es queda en una suma respectable però modesta, sinó que assoleix una multiplicació veritable i fecunda. Perquè no és només un llibre de tarannà naturalista, ni socioecològic, ni geogràfic, ni ètic, ni estètic, ni literari, ni econòmic, ni polític, sinó tots això alhora i de forma harmònica. Biografia dels autors: Ramon Folch (Barcelona, 1946). Doctor en Biologia i socioecòleg, expert en gestió territorial, urbanística i energètica des d’una perspectiva sostenibilista que ell mateix ha contribuït a definir. Presideix l’estudi professional ERF (Estudi Ramon Folch & Associats S.L.), fundat l’any 1994. Pertany al Capítol Espanyol del Club de Roma i és membre numerari d’Ecologia Vegetal de l’Institut d’Estudis Catalans. És autor de nombrosos articles, d’una quarantena de llibres (traduïts a distintes llengües) i de diverses exposicions i productes audiovisuals. Ha participat en projectes de recerca i de cooperació desenvolupats a Europa, Àfrica i Amèrica. Ha estat professor de la Universitat de Barcelona i de la Cátedra UNESCO/FLACAM de Desarrollo Sustentable (La Plata), cap dels serveis ambientals de la Generalitat de Catalunya i consultor ambiental de la UNESCO (París). Entre 2004 i 2008 presidí el Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya. Josepa Bru (Barcelona, 1954). Doctora en Geografia, excatedràtica de geografia humana de la Universitat de Girona (UdG). Com a primera directora de l’Institut de Recerca de Medi Ambient, dissenyà i dirigí el Pla Estratègic d’Ambientalizació de la UdG i el primer Doctorat de Medi Ambient d’aquesta universitat. Ha estat docent dels Graus de Geografia, Ciències Ambientals i Comunicació Cultural i del Graduat Superior de Paisatgisme de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Ha estat directora de l’Escola de Postgrau i Vicerectora de Política Acadèmica de la UdG. Ha estat consultora de l’OCDE i ha col·laborat en la realització de projectes arquitectònics en equips interdisciplinaris del quals han resultat diversos premis i publicacions. La seva línia de recerca principal, en la qual ha publicat diversos llibres i articles, desenvolupa una anàlisi sociocultural dels temes ambientals.


Other editions of the book