Delivery conditions

1. OBLIGACIONS ANTERIORS A L’INICI DEL PROCEDIMENT CONTRACTANT

Mitjançant aquest document, s'estableixen les condicions generals de contractació mitjançant la venda de productes i serveis (d'acord amb les "Condicions generals de contractació") per l’EDITORIAL BARCINO, SA (en endavant, “l’EDITORIAL ”) A través del lloc web www.editorialbarcino.cat (anomenat, també, el “lloc web ”o“ lloc web ”).

L’ús del lloc web així com la compra de productes i serveis mitjançant la mateixa implica que consentiu a estar obligat per les presents Condicions de Contractació, així com per les Condicions d’ús del Lloc Web, així com per la nostra Política de privacitat i Política de cookies (a més, denominada conjuntament "Condicions i Polítiques"), totes elles incloses al lloc web. Si no esteu d’acord amb totes les Condicions i polítiques, no heu de contractar mitjançant aquesta web.

Cal destacar que les Condicions i les polítiques han estat desenvolupades per l’EDITORIAL d’acord amb les normes d’aplicació, en particular, d’acord amb el que estableix la (i) Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, (ii) el Reglament europeu 679/2016 de protecció de dades de caràcter personal, (iii) la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la garantia dels danys i perjudicis digitals, (iv) el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel text refós de la Llei general a la Defensa del Consumidor i dels Usuaris i altres lleis complementàries i V) a la Llei 7/1998 , de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació.

En qualsevol cas, les Condicions i les Polítiques es poden modificar en qualsevol moment, amb la responsabilitat del Comprador de revisar-les periòdicament, així com cada vegada que es contractin els productes i serveis. Les Condicions i Polítiques vigents en el moment d’utilitzar el Lloc Web per a la conclusió del Contracte (tal com es defineix més endavant) seran les que resultin d’una aplicació al mateix.

2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

Les present Condicions Generals per contractar els productes i serveis oferts al lloc web es presenten:

D’una banda, per EDITORIAL BARCINO, SA, amb adreça ubicada a Via Augusta 252-260, 5a planta, 08009, Barcelona (Barcelona).

I, d’altra banda, pel Client dels productes i serveis oferts per l’EDITORIAL (a més, el “Client” o el “Comprador”) les dades personals es faciliten al lloc web i en particular, a través del formulari que l’EDITORIAL està disponible, especialment en la compra de productes i serveis.

En aquests casos, si s’entén per qualsevol client una persona física, major de 18 anys, pot utilitzar el gaudi dels productes i serveis que ofereix l’EDITORIAL.

3. OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE

L’EDITORIAL compta amb un lloc web l’activitat del qual consisteix a oferir i vendre al client, llibres i altres productes relacionats. La comercialització de productes i serveis a través del lloc web està destinada exclusivament als consumidors finals, d’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, a mesura que s’elabora el text refós. Llei General de Protecció del Consu-midor i Usuaris i altres lleis complementàries (en endavant, el “TRLGDCU”).

En aquest sentit, està absolutament prohibit revendre productes i/o serveis oferts per l’EDITORIAL adquirits a través del lloc web i manifesta expressa constància que la compra de productes i/o serveis per part del Client està destinada al consumidor i a l’usuari.

En virtut de l’expressat, el Contracte tindrà com a objecte la regulació de les relacions comercials que sorgeixin entre el Client que contracti els productes i / o serveis oferts per L’EDITORIAL a través de del lloc web (a més, el "Contracte").

Així mateix, queda expressament previst que les Condicions Generals de Contractació passin a formar part del Contracte, informant al Client de forma expressa sobre la seva existència i facilitant-ne, en efecte, un exemple del mateix.

4. SISTEMA DE COMPRA

4.1 Els productes

L’EDITORIAL ofereix una àmplia gamma de llibres en paper, així com altres productes d'acord amb els detalls del catàleg virtual habilitat a la pàgina web en qualsevol moment (a més, els "Productes").

L’EDITORIAL busca que les imatges dels Productes disponibles al lloc web els identifiquin clarament sense que se’l pugui responsabilitzar de com les pugui interpretar el comprador. Aquest ha de tenir en compte que la imatge dels productes amb el nom dels productes solicitats, consta clarament descrita a la web.

En cas que el Client tingui preguntes, suggeriments, qualsevol altra pregunta relativa als Productes pot dirigir-se al departament d’Atenció al Client tal com s’indica a la secció Novena.

4.2 Comercialització de productes per tercers

Els productes que ofereix L’EDITORIAL no inclouen llibres electrònics descarregables ni Ebooks. No obstant això, L’EDITORIAL podrà habilitar enllaços perquè el Client pugui comprar llibres electrònics a través de tercers habilitats per L’EDITORIAL.

En aquest cas, L’EDITORIAL no assumirà cap responsabilitat sobre les descàrregues electròniques a través de tercers, així com les accions i / o continguts continguts al lloc web d’aquest últim. En aquest sentit, recomanem revisar les condicions, polítiques i altres condicions d’ús de tercers.

4.3 Preus i taxes aplicables al producte

L’EDITORIAL indica amb la descripció de cadascun dels productes el preu expressat en euros. Els preus que apareixen al costat de la descripció del producte són en qualsevol cas preus finals per als quals inclouen l’Impost sobre el valor afegit (IVA).

D’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, s’entendrà que el lliurament d’articles està situat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà legalment vàlid en tot moment segons l’article concret en qüestió.

Els preus dels productes s’inclouen a la fitxa de cada producte per accedir al públic.

El preu dels Productes està vigent en el moment de realitzar la compra, un cop acceptat el carretó i pagat el Producte. En qualsevol cas, els preus i promocions aplicables a la compra de productes realitzats a través del lloc web només són aplicables als Productes oferts a través del lloc web.

Sense perjudici de l’anterior, els preus podran ser revisats i canviats en qualsevol moment mitjançant L’EDITORIAL i sense previ avís. En aquest sentit, l’acceptació de la compra determina l’acceptació dels preus de manera que, fins i tot si el preu canvia en un moment posterior, no es poden reclamar diferències econòmiques.

4.4 Facturació del producte i confirmació de compra

L’EDITORIAL garanteix la seguretat total de l’operació de pagament amb el Client, a més de tenir els darrers estàndards tecnològics quant a protocols i serveis de seguretat de pagament.

Es facilita expressament que L’EDITORIAL enviarà al Client un correu electrònic en el qual es recollirà tota la informació relativa a la comanda realitzada pel Client, inclòs el preu total i l’adreça postal facilitada pel Client, des d’on es realitzarà el lliurament un cop realitzada aquesta.

Pel que fa a la forma de pagament dels productes adquirits a través del lloc web, si s’ofereixen les següents alternatives:

a) TPV virtual: es paga mitjançant targeta de crèdit VISA o Mastercard a través de la passarel·la de pagament mitjançant el protocol segur SSL de l'entitat bancària Bankia.

L’EDITORIAL tindrà efectivament la compra dels Productes un cop rebuda la confirmació de l’entitat bancària.

Si el procés de compra del producte s’interromp per qualsevol motiu o si no satisfà la quantitat requerida (incloses les taxes de gestió i despeses bancàries), L’EDITORIAL suspendrà el procés de compra del producte informant el Client.

4.5 Lliurament de productes

4.5.1 Disponibilitat del producte

Totes les comandes del producte estan subjectes a disponibilitat. En aquest sentit, si hi ha dificultats per subministrar els Productes o els articles en estoc, L’EDITORIAL es posarà en contacte amb el Client per informar-lo del nou termini de lliurament, en aquest cas el client podrà mantenir la comanda o sol·licitar la devolució de l’import pagat.

En cas que una comanda inclogui diversos productes i i algun no estigui en estoc, L’EDITORIAL contactarà amb el Client per acordar l’enviament de la comanda en un únic enviament o en un enviament separat.

4.5.2 Terminis de lliurament dels productes

Sense perjudici de la clàusula anterior relativa a la disponibilitat dels Productes i llevat que hi hagi circumstàncies d’escassetat extraordinària i / o força major (d’acord amb el que es descriurà més endavant), L’EDITORIAL es compromet a posar a disposició del client la comanda a la seva llar en un termini màxim de trenta (30) dies naturals des de la compra dels Productes.

Si s'ha produït una ruptura d’estocs, vacances o qualsevol circumstància per la qual la comanda s'hauria d'endarrerir per un termini raonable més enllà del el termini d’entrega escollit, L’EDITORIAL es plantejarà contactar amb el Client per informar-lo d’aquest extrem.

No obstant això, L’EDITORIAL no assumirà cap tipus de responsabilitat pel retard en el lliurament de la comanda per causes atribuïbles al Client [inclosos els intents de lliurament], per raons atribuïbles a CORREOS i / o a la companyia de transport privada que hi hagi, així com per causes de força major.

El Client, un cop realitzada la comanda, rebrà un correu electrònic amb el resum de la comanda realitzada i el pagament realitzat correctament.

4.5.3 Condicions d’entrega a domicili

L’EDITORIAL garanteix al Client, en tot cas, la recepció dels Productes en termes de qualitat.

Els enviaments es realitzaran a través de CORREOS així com a través de l’empresa de transport privat Idyca, amb els costos d’entrega que s’indiquen en el moment de fer la compra.

En el moment del lliurament, el Client haurà de signar l’autorització de lliurament de la comanda tal i com ha estat rebuda i acceptada.

4.5.4 Costos de lliurament a domicili

Els costos d'enviament variaran en funció del pes, la distància i el tipus d’enviament. S’indicaran clarament en el moment de procedir a la compra.

4.6 Cancel·lació de la compra del producte

L’EDITORIAL es reserva el dret d’eliminar qualsevol producte del lloc web en qualsevol moment i de pagar o modificar qualsevol material o contingut.

Així mateix, L’EDITORIAL es compromet a fer tot el que sigui menester per a la tramitació de les comandes sense que, llevat de circumstàncies excepcionals, hagi de rebutjar l’enviament de la comanda inclús posteriorment a l’enviament de confirmació.

En qualsevol cas, L’EDITORIAL no serà responsable davant de vostè, o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte de la pàgina web, o per la cancel·lació de comandes tot i haver-se enviat confirmació de compra, tot i que sempre serà necessari informar el Client.

4.7 Àmbit d’actuació territorial

El territori en què L’EDITORIAL distribuirà les seves comandes cobreix tot el territori de continental europeu així com les Illes Britàniques i els Estats Units d’Amèrica.

Si un client està interessat en rebre algun article fora territori, hauria de contactar amb L’EDITORIAL a través del formulari habilitat o enviant un missatge a barcino@editorialbarcino.cat. En aquest cas, estudiarem la vostra sol·licitud i us informarem tan aviat com sigui possible.

5. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

D’acord amb l’article 23 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, els contractes celebrats per mitjans electrònics com el present, seran plenament efectius i estan previstos per l'ordenament jurídic sempre que compleixi el consentiment i els altres requisits per a la seva vigència.

Les actuals Condicions Generals de Contracte estan disponibles de forma gratuïta i gratuïta per a tots els clients de L’EDITORIAL i es posaran a disposició del Client quan aquest hagi fet la comanda, havent-les d'acceptar de forma expressa.

Es considerarà que la compra ESTÀ FETA sempre que el Client prem el botó "Confirmar / Pagar / D'acord" en la corresponent passarel·la de pagament per part del Client, entenent que s'entenen totes les etapes del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes. les dades sol·licitades suposen, juntament amb l’acceptació final dels regals, una manifestació clara i directa de la voluntat del client final d’acceptar les presents Condicions Generals de Contracte.

L’EDITORIAL com a proveïdor de serveis de la Societat de la Informació, emmagatzemarà el document electrònic en què es formalitzi aquest contracte. Aquest document electrònic, així com la factura de compra a generar, seran enviats al correu electrònic subministrat pel Client durant el procés de com-pra.

Si no s’indica el contrari, l’idioma en què es tramitarà el procediment de contractació i la formalització d’aquest contracte és el castellà.

6. DRET DE DESISTIMENT

Segons l’article 102 del TRLGDCU, el Client podrà exercir el seu dret de desistiment en un termini màxim de 14 dies naturals des del moment de la recepció del Producte.

Pel que fa al procediment de devolució dels Productes com a conseqüència del dret de desistiment:

El Client ha d’informar a L’EDITORIAL de la seva voluntat d’exercir el seu dret de desististiment i de tornar dels Productes mitjançant el formulari designat a aquest efecte o enviant un correu electrònic a barcino@editorialbarcino.cat.

El Client queda obligat a remetre els Productes objecte de devolució en el mateix estat en què li han estat lliurats i sense signes de manipulació, en la direcció i el lloc que se li facilitarà un cop enviada la sol·licitud de devolució, com a molt tard en el període natural de 14 dies des la data que comunica lel seu desistiment a L’EDITORIAL.

En cas que L’EDITORIAL es detecti mitjançant qualsevol tipus de manipulació o desperfecte en el pro-ducte retornat, es reserva la possibilitat de remetre el producte al Client mitjançant despeses de re-emborsament, assumint aquest últim els corresponents costos d’enviament.

— El Client assumirà els costos directes de devolució dels Productes, excepte en casos d’error en l’enviament de la comanda danyada en aquest cas, les despeses i/o costos de devolució seran assu-mits per L’EDITORIAL sempre i quan la devolució s’hagi realitzat d’acord les instruccions de devolució donades per L’EDITORIAL.
— L’EDITORIAL reintegrarà l’import pagat pel Client en el procés de compra, mitjançant el mètode de pagament mitjà usat pel Client en la transacció inicial, en un termini màxim de 14 dies naturals sem-pre que el Client informi L’EDITORIAL de la decisió de renuncia al contracte.
Sense prejudici de l’anterior, L’EDITORIAL podrà retenir la devolució fins que hagi rebut els Productes que el Comprador ha presentat per a la devolució dels Productes, en les condicions abans indicades.
— Si el client hagués ha seleccionat un mètode de lliurament diferent del mètode de lliurament ordinari menys costós, L’EDITORIAL no estarà obligat a reemborsar cap cost addicional que hagi sorgit.

7. INCIDÈNCIES

En el supòsit que el Client rebés algun producte o mercaderia defectuosa o no hagués rebut alguns dels Productes sol·licitats, el Client ha de comunicar-ho a L’EDITORIAL de forma immediata a través dels mitjans indicats a la secció novena.

L’EDITORIAL procedirà a resoldre l’incident el més aviat possible i, a càrrec seu, sempre que l’incident sigui atribuïble a L’EDITORIAL. En aquest cas, en cap cas hi haurà un cost directe per al Client.

8. FORÇA MAJOR

A efectes de les presents Condicions Generals Contractació, s'entén per força major, de manera enunciativa, (i) successos de predicció impossibles o que, en cas de preveure's, fossin inevitables, (ii) danys produïts per tercers aliens a L’EDITORIAL que afectin la qualitat dels serveis prestats per aquests darrers i que no li siguin imputables; (iii) incidents o conflictes laborals; (iv) epidèmies o pandèmies; entre d’altres.

9. ATENCIÓ AL CLIENT

L’EDITORIAL posa a disposició del Client, un servei d’atenció al client, amb l’objectiu de respondre a qualsevol consulta i queixa plantejades en relació amb la compra de productes. Així mateix, dita atenció al client donarà suport tècnic per als processos del Lloc Web.

Les formes de contacte són les següents:

- A través del correu electrònic: barcino@editorialbarcino.cat
- A través de qualsevol Xarxa Social indicada al Lloc Web.
- A través del telèfon següent: 932 090 948

10. NULITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions de Contracte es declara nul·la mitjançant una resolució ferma de l'autoritat judicial o qualsevol altra autoritat competent, els termes i condicions restants romandran vigents, si es veuen afectats per aquesta declaració de nul·litat.

11. APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les actuals Condicions Generals de Contractació estan subjectes a la legislació espanyola i als jutges i al domicili de la L’EDITORIAL del Client, la selecció d’aquest segons l’article 52 de la Llei 1/2000, de 7 de gener de Enjudicament Civil.