Guillem de Torroella

La família Torroella està documentada a Mallorca des de l’ocupació
catalana de Jaume I: era originària de l’Empordà i tenia propietats a
Sóller. De Guillem en particular se’n tenen poques notícies. Se sap
que era fill de Pere de Torroella i que va néixer després de 1348.
Va fer testament el 1373, amb un codicil a Barcelona el 1375, tot i
que no es té constància de quan va morir exactament. La Faula és la
seva única obra conservada, però les quatre còpies que han arribat
als nostres dies i la seva notable influència en la literatura posterior
demostren que va ser tot un èxit.

Books as author