Recull d’exemples i miracles ordenat per alfabet, I i II

Price: 34 €
Amics dels clàssics: 32,30 €
Quantity:

Language: català

Edition Number:

ISBN: 978-84-7226-708-4

Format: 17 x 24

Pages: 374 + 374

Price: 34 €
Friends of the classics: 32,30 €
Quantity:

Synopsis

El Recull d’exemples i miracles ordenat per alfabet (2 volums) és la traducció catalana del segle XV d’una de les obres cabdals d’aquest gènere, l’Alphabetum narrationum d’Arnau de Lieja. El Recull d’exemples és, sens dubte, un dels textos més característics i prototípics de la literatura exemplar al nostre país, un gènere literari que, pensat sobretot per facilitar la pràctica homilètica, acabà tenint també una certa difusió a través de la lectura. Els exemplaris o reculls d’exempla (textos breus amb una funció persuasiva subordinada a un discurs superior i amb caràcter exemplar) proliferaren durant l’Edat Mitjana de la mà dels predicadors, que hi buscaven material didàctic per als seus sermons. L’Alphabetum narrationum d’Arnau de Lieja, atribuït durant molt de temps a Esteve de Bizanci, fou un dels exemplaris més difosos durant els segles XIV i XV, gràcies a la seva funcionalitat: l’ordenació alfabètica dels exempla i un sistema precís de referències permetien de trobar-hi fàcilment els textos que es necessitaven. Amb més de set-cents exempla de gran diversitat de temes i personatges (dones, mercaders, usurers, jueus, monjos o advocats, entre d’altres), l’exemplari d’Arnau de Lieja fou traduït a diverses llengües. La versió catalana, conservada en un sol manuscrit del segle XV, és força fidel a la font llatina, per bé que amb lleugeres modificacions. Els dos volums del Recull d’exemples, a càrrec de Josep-Antoni Ysern Lagarda, presenten una nova edició crítica i anotada d’aquest exemplari català que usaren predicadors de la talla de Vicenç Ferrer o Francesc Eiximenis per elaborar els seus sermons. L’estudi introductori tracta àmpliament de la literatura exemplar i de les fonts i el contingut temàtic del Recull. Aquesta nova edició és, doncs, una oportunitat única per redescobrir un dels repertoris narratius més rics i difosos de l’Edat Mitjana. Dos volums que es venen conjuntament.


Abstract

Llegiu-ne un fragment