Pere III

Balaguer, 1319 – Barcelona, 1387. Fill d’Alfons III, el Benigne, i la seva primera esposa Teresa d’Entença. Orfe de mare als vuit anys, es va educar allunyat de la cort a causa de les intrigues de la seva madrastra, Elionor de Castella, perquè el rei afavorís els seus germanastres. Es forjà un caràcter fort, que arribà a esdevenir autoritari al llarg del seu extens regnat (1336-1387), ple de dissensions i dificultats econòmiques, de guerres internes i externes, finançades gràcies al règim pactista, que va originar la diputació del general o generalitat. El monarca va compondre versos i va promoure traduccions i obres originals, la més important de les quals és la seva Crònica.

Llibres com a autor